Project Description

Loosdrecht

Bereikbaarheid vanuit de Accommodatie

 • Circa 45 minuten

 • Circa 20 minuten

 • Boot 75 minuten

Loosdrecht is een dorp in de gemeente Wijdemeren, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Loosdrecht bestaat uit twee delen, namelijk Oud-Loosdrecht (circa 2.055 inwoners) en het grotere Nieuw-Loosdrecht (circa 6.525 inwoners).

Loosdrecht is vooral bekend als watersportdorp ten westen van Hilversum met aan elkaar verbonden recreatieplassen: de Loosdrechtse Plassen. Deze zijn in de 16e eeuw uit veengebied door turfwinning ontstaan. Het aantal plassen dat tot de Loosdrechtse Plassen gerekend wordt is afhankelijk van de definitie die wordt gehanteerd, maar het zijn er tenminste vijf.

Loosdrecht was oorspronkelijk ook een gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling van 2002 werd de Utrechtse gemeente Loosdrecht met de Noord-Hollandse gemeenten Nederhorst den Berg en ‘s-Graveland samengevoegd tot Wijdemeren. Loosdrecht werd daarbij overgeheveld naar de provincie Noord-Holland.

Loosdrechtse plassen:

 • De Loosdrechtse Plassen bestaan uit verschillende plassen die door dijken en eilanden van elkaar gescheiden zijn. De Eerste tot en met de Vijfde Plas worden door iedereen tot de Loosdrechtse Plassen gerekend. Over de andere plassen wordt verschillend gedacht. De hieronder genoemde plassen zijn de plassen die tot de voormalige gemeente Loosdrecht behoorden.

  Het Wijde Blik

  Het Wijde Blik is de meest noordelijk gelegen plas die alleen via het Hilversums Kanaal is te bereiken.

  De Loenderveense Plas

  Deze grote, voor recreatie afgesloten plas ligt ten zuiden van het Wijde Blik en is bestemd voor de drinkwatervoorziening. In de Loenderveense Plas bevindt zich de door kaden afgescheiden Waterleidingplas die niet in verbinding staat met de andere plassen.

  Het noordwestelijke deel van de Loenderveense Plas wordt ook wel aangeduid als Terra Nova. Terra Nova is een aan de Vecht gelegen landgoed en natuurgebied met veenplassen.

  De Vuntus

  Deze kleine plas ligt ten oosten van de Loenderveense Plas en ten noorden van het dorp Oud-Loosdrecht. De Vuntus is alleen vanaf de Eerste Plas toegankelijk via de smalle Heulsloot of Horregat (beide eenrichtingsverkeer) met zeer beperkte doorvaarthoogte. De Vuntus grenst aan een laagveenmoeras met bijzondere planten en vogels.

  De Eerste tot en met de Vijfde Plas

  De Eerste tot en met de Vijfde Plas vormen een groot aaneengesloten plassencomplex. De Eerste Plas ligt ten oosten van de Loenderveense Plas en ten zuiden van het dorp Oud Loosdrecht. De Tweede Plas ligt ten zuiden van de Loenderveense Plas en de Eerste Plas. De Derde tot en met Vijfde Plas liggen in die volgorde ten zuiden van de Tweede Plas. Deze vijf plassen zijn enigszins van elkaar gescheiden door eilandjes en rietkragen. Tussen 1959 en 1977 zijn enkele kunstmatige eilanden, waaronder Markus Pos, Robinson Crusoë, Geitekaai en Meent, aangelegd ten behoeve van de watersport en tevens ter bescherming van de oevers tegen golfslag.

  Vanaf de Tweede Plas is de Vecht te bereiken via de Westelijke Drecht met de Mijndense sluis, vanaf de Derde Plas via de Weersloot.

  De Breukeleveense Plas of Stille Plas[bewerken | brontekst bewerken]

  Deze meest zuidoostelijk gelegen plas ligt ten zuiden van de Derde Plas en ten oosten van de Vierde en Vijfde Plas. De Breukeleveense Plas is alleen bereikbaar via twee smalle, ondiepe en qua hoogte zeer beperkte doorvaarten: de Kostverlorenvaart vanaf de Derde Plas en de Weersloot vanaf de Vierde Plas.

  De Kievitsbuurten

  De Kievitsbuurten zijn twee grote legakkergebieden in de zuidwesthoek van de Loosdrechtse Plassen. Men spreekt ook wel van het Weerslootgebied of de Kievitsbuurt (enkelvoud). Kenmerkend is de afwisseling van water, trekgaten en legakkers met recreatiewoningen. De Kievitsbuurten worden gescheiden van de Vierde en Vijfde Plas door de Kalverstraat, een van de drukste vaarwegen in het gebied. Langs de noordzijde van de Kievitsbuurten loopt de Weersloot die de Derde Plas verbindt met de Vecht. In de zuidelijke Kievitsbuurt zijn de vaarmogelijkheden beperkt. Bovendien is motorvaart in dit gedeelte verboden.

  Beheer

  De plassen, legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende weidegebieden worden beheerd door het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. Het Plassenschap was een samenwerkingsorgaan van de gemeenten Breukelen, Loenen en Wijdemeren, alsmede de Provincies Utrecht en Noord-Holland. De doelstelling van het Plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Dit omvat zowel het beheer van recreatieve voorzieningen als het beschermen en ontwikkelen van de landschappelijke en natuurwaarden. Daarnaast is het Plassenschap ook vaarwegbeheerder.

  Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van vier recreatieschappen waaronder het Plassenschap Loosdrecht en omgeving.

  Een groot deel van de plassen is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

  Waterkwaliteit

  Tot de jaren zestig van de 20e eeuw was het water helder, maar met de opkomst van de intensieve landbouw is de concentratie voedingsstoffen in het water toegenomen. Door wegrotting van de veenbodem ontstond een voedselrijke sliblaag op de bodem van de plassen waardoor het ecosysteem uit balans raakte. Het gevolg hiervan was dat het water troebel werd, de soortenrijkdom terugliep, de zwemwaterkwaliteit aangetast werd en de doorvaart belemmerd werd.

  Inmiddels is de fosfaatbelasting teruggedrongen, maar de waterplantengroei heeft zich niet hersteld. Proeven met het wegvangen van brasem hebben in 2009 aangetoond dat het water weer helder wordt, hoewel dit niet betekent dat het biologisch evenwicht gelijk weer is hersteld. Verder onderzoek is nodig.[2][4]

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosdrechtse_Plassen CC-BY-SA / GNU/FDL – foto’s pixabay